Aquatehnika OÜ

-

INFO

-

JOOGIVEE TÖÖTLUS

-

ERIOTSTARBELINE VEETÖÖTLUS

-

HÜDROTSÜKLONID

-

REOVEEPUHASTID

-

TEOSTATUD PROJEKTID

-

KONTAKT
// Avaleht / Teostatud Projektid

Teostatud Projektid

Oleme paigaldanud veepuhastusseadmeid rohkem kui 500-le eratarbijale, hotellidele, haiglatele, tööstusele üle kogu Eesti, Moskvasse, Valgevenesse, Siberisse, Leetu ja Rootsi. Suuremad teostatud projektid:

 • Jüri Tehnopargi Aaviku pumpla, veetõste- ja veetöötlusseadmed koos juhtautomaatikaga, elektripaigaldis
 • Päärdu Mõisakompleksi veepumpla, veetõste- ja veetöötlusseadmed koos juhtautomaatikaga
 • Roobuka veevarustuse pumpla, ehitustööd, kogumismahutite 2x54 m3 paigaldus, veetõste ja veetöötlusseadmed
 • Tõrvandi asula puurkaev-pumpla, veetõsteseadmed, pumpla torustik, veetrass
 • Ravila aleviku puurkaev-pumpla, hoone ehitustööd, veetõste- ja veetöötluse seadmed, pumpla sisetorustik, elektripaigaldis
 • Õie toorveepumpla, ehitustööd, elektripaigaldis, veetõsteseadmed koos juhtautomaatikaga, pumpla sisetorustik
 • Ardu asula veevarustuse pumpla, veetõste- ja veetöötlusseadmed koos juhtautomaatikaga
 • Pärnu Estonia Taastusravikeskuse veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemide ehitus, sise- ja välistorustikud
 • Iira küla reoveepuhasti ehitus, puhastusseadmed
 • Püssi Plaaditehase veetöötluse tehnoloogia väljatöötamine, veetõste- ja veetöötluse seadmed
 • Hullo küla veetöötlusjaam, veetõste- ja veetöötlusseadmed koos juhtautomaatikaga
 • Vitsiku küla veetöötlusjaam
 • Kasti, Teenuse ja Laukna külade puurkaev-pumplad, veetõste- ja veetöötlusseadmed, pumplate sisetorustikud
 • Aravete asula keskpuurkaevu puhastusseadmed
 • PERH X-korpuse veetöötlus
 • Interchemie werken De Adelaar Eesti veetöötluse tehnoloogia väljatöötamine, veetöötlusseadmete ehitamine ja paigaldamine.
 • Viinistu asula pumpla veetõste- ja veetöötluse seadmed
 • Salmistu asula pk 713 pumpla veetõste- ja veetöötlusseadmed koos automaatikaga
 • Munalaskme asula veetöötlus
 • Pärispea pumpla veetöötlus

© Aquatehnika OÜ. design by: www.arvutiabi24.ee